Business branding fotografie

Personal branding foto

Business branding fotografie voor alle ondernemers

Business Branding fotografie kan gezien worden als een onderdeel van Personal Branding fotografie. Waar de nadruk bij Personal Branding fotografie wordt gelegd op de persoon, de ondernemer, wordt de nadruk bij Business Branding fotografie voornamelijk gelegd op de ondernemer in relatie tot de werkzaamheden binnen zijn/haar bedrijf.

Meer binding met je doelgroep

Beide soorten fotografie bestaan voornamelijk voor zelfstandige ondernemers (ZZPers) die meer zichtbaar willen zijn en willen laten zien wie zij zijn en wat zij doen. Want een persoonlijk merk geeft je als ondernemer een eigen identiteit en daardoor extra waarde. Die extra waarde is er doordat jouw doelgroep vaak dezelfde identiteit heeft als jou en zich daardoor in jou en jouw bedrijf kunnen vinden. Dat zorgt voor extra aankopen en binding.

Klaar om je bedrijf visueel op de kaart te zetten?

Vraag dan naar de mogelijkheden voor jouw Business Branding shoot bij The Image Partner. Samen gaan we ervoor zorgen dat jij de best passende beelden krijgt van jou en jouw bedrijf en dat jij op jouw eigen manier zichtbaar bent!

Wat we ook doen